30Dec/16

Ganpati Aarti (Complete) with Marathi Lyrics

संपूर्ण गणपति आरत्या मराठीत। आरतीची नावे : १. मंगलमूर्तीची आरती ( सुखकर्ता दुखहर्ता) २. गणराजाची आरती (शेंदुर लाल चढायो ) ३. शंकराची आरती (लवथवती विक्राला ब्रम्हाण्डि माला ) ४. दुर्गा देवीची आरतीRead More…