Beautiful song Lord ganesh. jaidev jaidev jai mangal murti | sukhkarta dukhharta – ganesh bhajans.

Lyrics:

Sukh karta dukhharta
Varta vighnachi
Noorvi poorvi prem krupya jayachi
Sarwangi sundar utishendu rachi
Kanthi jhalke maad mukhta…